INTERPLAY - I KLIMATFÖRÄNDRINGENS TIDEVARV – FINNS FORTFARANDE NATUREN? torsdag 14 december 2017 17:30

OBS! Biljetter till Interplay är gratis men biljett krävs. 
  •  
    Pris: 0 kr inkl. serviceavgift per biljett
     
     

Andra raden körläktare Första raden körläktare Andra raden över scen vänster Första raden över scen vänster Andra raden över scen höger Första raden över scen höger Andra raden vänster Första raden vänster Andra raden höger Första raden höger Andra raden fond Första raden fond Parkett Rullstolsplatser
Handla mer
Gå vidare